Disclaimer

Dit is de disclaimer van een website van Samenwerkingsverband “Jeugdhulp doen we Samen”, gevestigd te Amersfoort. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Samenwerkingsverband “Jeugdhulp doen we Samen” sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Samenwerkingsverband “Jeugdhulp doen we Samen” mag de websites naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Samenwerkingsverband “Jeugdhulp doen we Samen” is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen waarvoor Samenwerkingsverband “Jeugdhulp doen we Samen” geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Deze website bevat links naar websites van derden. Samenwerkingsverband “Jeugdhulp doen we Samen” is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Samenwerkingsverband “Jeugdhulp doen we Samen”. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Samenwerkingsverband “Jeugdhulp doen we Samen”. Deze kunt u aanvragen via e-mail info@jeugdhulpdoenwesamen.nl

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via e-mail info@jeugdhulpdoenwesamen.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Samenwerkingsverband “Jeugdhulp doen we Samen” is een gezamenlijk initiatief van Ieder(in), LOC Zeggenschap in Zorg, Uw Ouderplatform, MIND en Zorgbelang Nederland.

Jeugdhulp doen we Samen
Stationsplein 125
33818 LE Amersfoort