Meedenken en meebeslissen bij beleid over jeugdhulp

In 2018 en 2019 werken cliëntenorganisaties samen in het project ‘Jeugdhulp doen we samen.’ Tijdens dit project onderzoeken we op een aantal thema’s hoe het gesteld is met de jeugdhulp. Gemeenten hebben zorgplicht en daarmee de verantwoordelijkheid om de zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders goed te organiseren. En om te weten of die hulp inderdaad goed georganiseerd en helpend is, is het belangrijk dat de mensen om wie het gaat meedenken en meebeslissen. Daarom is dit keer het thema van de vragenlijst ‘meedenken en meebeslissen bij beleid over jeugdhulp.’

We zetten de vragenlijst uit onder jongeren die jeugdhulp krijgen en hun ouders. De resultaten van deze vragenlijst verwerken we in een notitie, die we bespreken met o.a. beleidsmakers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). We stemmen af hoe we samen, door middel van optimale participatie, de jeugdhulp kunnen verbeteren. De vragenlijst kun je tot 13 januari 2020 invullen.

Vragenlijst cliëntenparticipatie (nov 2019)

1. Ik vind het belangrijk om betrokken te worden bij het beleid rondom jeugdhulp in mijn gemeente.
2. Ik wil graag op de volgende manier(en) worden betrokken: *
3. Heb je behoefte aan bepaalde informatie of vaardigheden om betrokken te worden bij het beleid? *
4. Ben je weleens betrokken geweest bij het beleid rondom jeugdhulp in jouw gemeente? *
5. Vanuit Jeugdhulp doen we Samen willen we informatie bundelen voor jongeren en ouders, die betrokken willen worden bij het beleid rondom jeugdhulp in hun gemeente. Op welke manier zou je deze informatie willen krijgen? *
6. Het stimuleert mij om me in te zetten als: *