Hoe ervaar je de wachttijden in de jeugdhulp?

In 2018 en 2019 werken cliëntenorganisaties samen in het project ‘Jeugdhulp doen we samen.’ Tijdens dit project onderzoeken we op een aantal thema’s hoe het is gesteld met de jeugdhulp. Daarom zetten we vragenlijsten uit onder jongeren die jeugdhulp krijgen en hun ouders. Dit keer is het thema ‘wachttijdbeleving’: hoe ervaren jongeren en ouders de wachttijden in de jeugdhulp?
De resultaten van deze vragenlijst verwerken we in een notitie, die we bespreken met beleidsmakers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). We stemmen af hoe we samen de jeugdhulp kunnen verbeteren. De vragenlijst kun je hier invullen tot 15 december 2018.