Jeugdhulp doen we samen: een terugblik op 2018

In februari 2018 is het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ van start gegaan. In dit project werken de organisaties LOC zeggenschap in zorg, Ieder(in), Mind, Stichting UW Ouderplatform en Zorgbelang Nederland samen om cliëntenparticipatie te stimuleren en te helpen bij de verdere ontwikkeling daarvan. Het project loopt tot eind 2019. In deze nieuwsbrief geven we een terugblik op wat we in 2018 hebben gedaan.

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten beleidsverantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jongeren met een zorgvraag en hun ouders. Voor een goede uitvoering van deze verantwoordelijkheid, is het belangrijk dat jongeren en ouders betrokken zijn. Deze betrokkenheid (lokale en regionale participatie van jongeren en ouders) is nog onvoldoende van de grond gekomen. Met het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ willen we handvatten en werkzame factoren meegeven aan gemeenten om participatie van jongeren met jeugdhulp en hun ouders (verder) te ontwikkelen. Om inzicht te krijgen in de werkzame factoren, zijn in vier regio’s waar ze goede ervaringen hebben met participatie, inventarisaties uitgevoerd om in kaart te brengen wat werkzame bestanddelen zijn.

In juni 2018 is gestart met de inventarisatie in de 4 regio’s. Vragen die in de regio’s gesteld zijn zijn onder andere: Over welke zaken willen jongeren en ouders zich uiten? Wat hebben ze nodig om dit op een goede manier te kunnen doen? Welke goede voorbeelden zijn er in de regio en wat maakt dat jongeren en ouders goed kunnen participeren? Welke meerwaarde ervaren gemeenten van de participatie van jongeren en ouders?
De inventarisaties liepen tot 1 oktober 2018 in de regio’s Brabant, Food Valley, IJsselland en Zuid-Holland-Zuid. De resultaten van alle regio’s zijn inmiddels bekend. Uit de resultaten formuleren we handvatten voor participatie, die worden verwerkt in een product ‘versterking cliëntenparticipatie jeugd.’ Met dit product gaan we in 2019 in minimaal vier andere regio’s aan de slag, om ook in die regio’s duurzame participatie van jongeren en ouders verder te ontwikkelen en te versterken. Het product wordt daarmee getest en zo nodig verbeterd op basis van de ervaringen in deze regio’s. Tenslotte wordt het product verder verspreid, zodat het in alle gemeenten en regio’s kan worden gebruikt. Eind 2019 wordt ‘Jeugdhulp doen we samen’ afgerond.

Heb je vragen over het project of zie je bijvoorbeeld mogelijkheden om het product dat we gaan ontwikkelen in te zetten in jouw regio? Neem dan contact op via info@jeugdhulpdoenwesamen.nl.