Jeugdhulp doen we samen!

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten beleidsverantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jongeren met een zorgvraag en hun ouders. Voor een goede uitvoering van deze verantwoordelijkheid, is het belangrijk dat jongeren en ouders betrokken worden. Deze betrokkenheid (lokale en regionale participatie van jongeren en ouders) is nog niet overal voldoende van de grond gekomen. De organisaties LOC zeggenschap in zorg, Ieder(in), Mind, Stichting UW Ouderplatform en Zorgbelang Nederland willen met het project ‘Jeugdhulp doen we samen’ deze cliëntenparticipatie stimuleren en helpen bij de verdere ontwikkeling.

In juni is gestart met een inventarisatie van de participatie in vier regio’s. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn o.a.: Over welke zaken willen jongeren en ouders zich uiten? Wat hebben ze hiervoor nodig? Welke goede voorbeelden zijn er in de regio en wat maakt dat het werkt? Welke meerwaarde hebben gemeenten ervaren van de participatie van jongeren en ouders? De inventarisaties lopen tot 1 oktober 2018, regio’s die meewerken zijn Brabant, Food Valley, Ijsselland en Zuid-Holland-Zuid.

De resultaten van de inventarisaties worden verwerkt in een product ‘cliëntenparticipatie jeugd’ waardoor de opgedane kennis verder verspreid kan worden. Met dit product gaan we in minimaal 4 regio’s aan de slag met de ontwikkeling van participatie van jongeren en ouders. Het product wordt daarmee getest en zo nodig verbeterd op basis van de ervaringen in deze regio’s. Tenslotte wordt het product verder verspreid, zodat het in alle gemeenten en regio’s kan worden gebruikt. Eind 2019 wordt ‘Jeugdhulp doen we samen’ afgerond.

Heb je vragen over het project of zie je bijvoorbeeld mogelijkheden om het product dat we gaan ontwikkelen in te zetten in jouw regio? Neem dan contact op via info@jeugdhulpdoenwesamen.nl.
Om op de hoogte te blijven van het project, kun je je hier inschrijven voor de nieuwsbrief.