Kun je voldoende meepraten en meebeslissen?

Tijdens het project ‘Jeugdhulp doen we samen’ onderzoeken we hoe het is gesteld met de participatie binnen de jeugdhulp. Kunnen jongeren en ouders bijvoorbeeld voldoende meepraten en meebeslissen? Daarom zetten we vragenlijsten uit onder jongeren die jeugdhulp krijgen en hun ouders. De eerste vragenlijst kan nu worden ingevuld op www.jeugdhulpdoenwesamen.nl/geef-je-mening/.

De resultaten van deze vragenlijst verwerken we in een notitie, die we bespreken met beleidsmakers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). We stemmen af hoe we samen de jeugdhulp kunnen verbeteren. De vragenlijst kun je tot 1 augustus 2018 invullen. Vanaf september 2018 staat de notitie op de site van ‘Jeugdhulp doen we samen’.