Regionale inventarisaties participatie jeugdhulp

In juni 2018 is gestart met een inventarisatie van participatie van jongeren met jeugdhulp en hun ouders in vier regio’s. Hoe kunnen jongeren en ouders meedenken en -praten in hun gemeente? De inventarisaties zijn in oktober afgerond, regio’s die meewerkten zijn Brabant, Food Valley, IJsselland en Zuid-Holland-Zuid. Vragen die hierbij aan de orde kwamen zijn o.a.: Over welke zaken willen jongeren en ouders zich uiten? Wat hebben ze hiervoor nodig? Welke goede voorbeelden zijn er in de regio en wat maakt dat het werkt? Welke meerwaarde hebben gemeenten ervaren van de participatie van jongeren en ouders?

Van elke regio zijn de resultaten inmiddels bekend, in de komende periode worden deze gebundeld. De resultaten worden verwerkt in een totaalverslag, waar ook de resultaten van de vragenlijst (lees hier) in terugkomen. Dit verslag komt voor half december beschikbaar via de website www.jeugdhulpdoenwesamen.nl.
Uit resultaten uit de regio’s halen we handvatten voor participatie, die worden verwerkt in een product ‘cliëntenparticipatie jeugd.’ Hierdoor kan de opgedane kennis verder verspreid worden. Met dit product gaan we in 2019 in minimaal vier regio’s aan de slag, om ook in die regio’s duurzame participatie van jongeren en ouders te ontwikkelen en te versterken.

Heb je vragen over het project of zie je bijvoorbeeld mogelijkheden om het product dat we gaan ontwikkelen in te zetten in jouw regio? Neem dan contact op via info@jeugdhulpdoenwesamen.nl.