Wachten op jeugdhulp leidt tot schooluitval en verergering problemen

Uit de resultaten van een vragenlijst van Jeugdhulp doen we Samen blijkt, dat veel jongeren en ouders door een stapeling van wachttijden lang moeten wachten tot de hulp beschikbaar is die ze nodig hebben. Door deze lange wachttijden verergeren de problemen van gezinnen en verslechteren de schoolprestaties van kinderen en jongeren.

Maar liefst 66% van de respondenten geeft aan, dat de problemen verergeren tijdens de wachtperiode. Daarnaast geeft 40% aan dat de schoolprestaties verslechteren, in sommige gevallen leiden de wachttijden zelfs tot schooluitval. Ook worden als negatieve gevolgen genoemd overbelasting en verslechtering van relaties binnen het gezin en tenslotte ook demotivatie om gebruik te maken van hulpverlening.

Stapeling van wachttijden door inefficiƫnt intakeproces
De vragenlijst over wachttijdbeleving kon in november 2018 worden ingevuld op de website www.jeugdhulpdoenwesamen.nl. De vragenlijst is ingevuld door 437 respondenten, die te maken hebben (gehad) met wachttijden in de jeugdhulp. Bij een derde van de respondenten was er sprake van een stapeling van wachttijden, bijvoorbeeld voor een gesprek met het lokale team en/of een intake en/of start behandeling bij een hulpaanbieder. Dit leidde er bij 10% van de respondenten toe, dat zij langer dan 6 maanden hebben moeten wachten op de hulp die ze nodig hadden.

Nauwelijks ondersteuning tijdens wachtperiode
Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt, dat er nauwelijks ondersteuning wordt aangeboden tijdens de wachtperiode. Hier is wel behoefte aan: in de vorm van een hulplijn voor als het wachten te lang duurt, passende cliƫntondersteuning of door contact met de zorgaanbieder of met degene die heeft doorverwezen.

Het verslag van de resultaten van de vragenlijst wachttijdbeleving kunt u hier lezen. Op dit moment staat een nieuwe vragenlijst open vanuit Jeugdhulp doen we Samen over de toegang tot jeugdhulp. Deze kan tot 1 maart 2019 worden ingevuld.