Ieder(in)
Ieder(in)
Netwerk voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. Bij Ieder(in) kunt u terecht met vragen en klachten over onder andere de Jeugdwet. Als u juridische vragen heeft, kun u terecht bij het Juridisch Steunpunt Regelrecht.
www.iederin.nl

Zorgbelang
Zorgbelang
In Nederland zijn dertien regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Iedere regionale Zorgbelangorganisatie heeft een Adviespunt, waar u terecht kunt voor informatie en advies op het terrein van onder andere de jeugdwet.
www.zorgbelang-nederland.nl

Wij zijn Mind
MIND
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Onze landelijke lidorganisaties, regionale organisaties, cliëntenraden en familieraden spelen een belangrijke rol. We streven ernaar de positie van iedereen die te maken heeft met psychische problemen structureel te verbeteren. We zijn gesprekspartner ván en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en branche-organisaties.
www.mindplatform.nl

Uw Ouderplatform
Uw Ouderplatform
In steeds meer regio’s zijn groepen ouders actief om mee te praten met gemeenten over invoering van de nieuwe Jeugdwet. Uw Ouderplatform is een regionale ouderorganisatie in de regio’s Utrecht-West en Lekstroom. Bij landelijke cliëntenorganisaties en/of uw gemeente kunt u nagaan of er in uw gemeente ook al een ouderorganisatie bestaat.
www.uwouderplatform.nl

LOC Zeggenschap in zorg
LOC Zeggenschap in zorg is de grootste cliëntenorganisatie in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg (waaronder jeugd-GGz), maatschappelijke zorg (Mo/Vo), verslavingszorg, verzorging en verpleging, thuiszorg en welzijn. Er zijn 1.500 cliëntenraden aangesloten bij LOC, zij vertegenwoordigen samen zo’n 600.000 cliënten. Vragen over inspraak en medezeggenschap in de zorg kunt u stellen aan de Vraagbaak van LOC.
www.loc.nl