Pilotregio’s

Van juni tot oktober 2018 inventariseerden we in 4 regio’s wat goede manieren zijn om participatie van jongeren en ouders vorm te geven. Vragen die we wilden beantwoorden zijn o.a.: Welke randvoorwaarden zijn nodig om cliëntenparticipatie op het gebied van jeugd en ouders vorm te geven? Welke methoden werken wel en niet? Waarom werkt het? Wat is de meerwaarde van de beleidsparticipatie? Welke invloed en impact heeft het (gehad)? Op welke wijze draagt cliëntenparticipatie bij aan het verbeteren van beleid en het oplossen van knelpunten?

De regio’s waarin de inventarisaties hebben plaatsgevonden zijn Zuid-Holland-Zuid, Brabant Zuidoost, Food Valley en IJsselland. Er zijn in het land meer regio’s waarin goede voorbeelden zijn van participatie. Voor selectie van de regio’s hebben we rekening gehouden met de volgende punten:
• Vinden jongeren en ouders het zelf een goed voorbeeld van participatie?
• Hebben we met deze vier regio’s een zekere spreiding over het land en in diversiteit?
• Is er met deze vier regio’s een zekere spreiding wat betreft speerpunten (thema’s)?
• Doen regio’s mee, waar jongeren en ouders het zelf doen (bottom up)?
• Is in de regio een breed initiatief waar meerdere doelgroepen bij betrokken zijn?
• Is het praktisch haalbaar voor lokale/ regionale partijen in deze regio om tussen juni en oktober de inventarisatie uit te voeren?

Vanuit het project beseffen we ons, dat op basis van deze criteria ook in andere regio’s de inventarisaties hadden kunnen worden uitgevoerd. We proberen om ook goede voorbeelden uit andere regio’s mee te nemen in de handvatten die we ontwikkelen.

Klik hier voor de stand van zaken van de inventarisaties in de regio’s.