Toolkit

Toolkit participatie

Op basis van de inventarisatie in 4 regio’s maken we een product voor cliëntenparticipatie. Dit product dient als handvat voor gemeenten om participatie van jongeren en ouders vorm te geven. Vanaf het najaar 2018 is hier meer informatie te vinden over dit product.