Vragenlijst informatievoorziening

We zetten vragenlijsten uit onder jongeren die jeugdhulp krijgen en hun ouders. De resultaten van deze vragenlijst verwerken we in een notitie, die we bespreken met beleidsmakers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). We stemmen af hoe we samen de jeugdhulp kunnen verbeteren. De vragenlijst kun je tot 1 november 2019 invullen. 

In de onderstaande vragenlijst worden verschillende onderwerpen genoemd, waarover informatie belangrijk is wanneer je met jeugdhulp te maken krijgt. Bij elk onderwerp kun je aangeven of je hierover geïnformeerd bent en zo ja, of de informatie voldoende begrijpelijk was. Daarna is er gelegenheid om aan te geven welke informatie je hebt gemist: waar ben je niet over geïnformeerd, maar had je wel informatie over gewenst?

informatievoorziening
Ik ben *

1. Heb je informatie ontvangen over de volgende onderwerpen?

Waar je terecht kan met je hulpvraag? *
Deze informatie was op de volgende manier beschikbaar
Ik vond de informatie begrijpelijk
Hoe het aanvragen van hulp in z’n werk gaat? *
Deze informatie was op de volgende manier beschikbaar
Ik vond de informatie begrijpelijk
De mogelijkheid om gebruik te maken van een persoonsgebonden budget (PGB). *
Deze informatie was op de volgende manier beschikbaar
Ik vond de informatie begrijpelijk
Hoe lang het duurt voordat er een besluit moet worden genomen over de hulp (die wordt ingezet)? *
Deze informatie was op de volgende manier beschikbaar
Ik vond de informatie begrijpelijk
Waar je terecht kan voor crisishulp? *
Deze informatie was op de volgende manier beschikbaar
Ik vond de informatie begrijpelijk
Dat je recht hebt op een onafhankelijke cliënt- ondersteuner en wat dat is? *
Deze informatie was op de volgende manier beschikbaar
Ik vond de informatie begrijpelijk
Dat je recht hebt op een onafhankelijke vertrouwenspersoon en wat dat is? *
Deze informatie was op de volgende manier beschikbaar
Ik vond de informatie begrijpelijk
De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een besluit van de gemeente over jouw hulp? *
Deze informatie was op de volgende manier beschikbaar
Ik vond de informatie begrijpelijk
Het familiegroepsplan: wat dat is en dat je er recht op hebt? *
Deze informatie was op de volgende manier beschikbaar
Ik vond de informatie begrijpelijk

2. Zijn er onderwerpen, waar je wel informatie over had willen hebben maar niet hebt ontvangen? *

* = verplicht